Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas

Piesakies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmai!

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir Eiropas Savienības (ES) mēroga programma. To, sadarbībā ar pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, nodrošinot ES tēmu klātbūtni formālajā un neformālajā izglītībā. Programma norit mācību gada garumā, un šis ir jau astotais EP Vēstnieku skolas darbības gads. Piesaki savu skolu 2023./2024. m.g.!

 

EP Vēstnieku skolas Latvijā - karte

No Latvijas programmai jau pievienojušās 85 skolas, ap 1000 skolotāju un 35 000 skolēnu, kuri brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, vairo zināšanas, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti. Programmas darbu atzinīgi novērtē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs.
Šajā 2023./2024. m.g. sadarbībā ar EP biroju Latvijā EP Vēstnieku skolas izzinās, vērtēs un līdzdarbosies Eiropas vēlēšanās 2024.gadā. Tā būs iespēja apgūt jaunas zināšanas par vienīgo tiešās vēlēšanās ievēlēto Eiropas Savienības institūciju – Eiropas Parlamentu. Noskaidrosim, kā deputāti veido saziņu ar jauniešiem un kā tos pārstāv Eiropas līmenī. Skolēni mācīsies izstrādāt un rakstīt savu komunikācijas stratēģiju piedāvājumus saziņai ar jauniešiem.  

Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem. Skolas no visas Latvijas var iesūtīt pieteikumu dalībai un pieteikt skolotāju. Piesaki savu skolu rakstot: EPriga@europarl.europa.eu

Skolām, kuras iesaistīsies projektā būs pieejams šāds atbalsts:
•    Skolotājiem tiek piedāvāts metodiskais atbalsts, mācību materiāli un izglītojoši semināri Latvijā un Briselē profesionālās kvalifikācijas celšanai un sadarbībai ar kolēģiem visā Eiropas Savienībā.
•    Vidusskolēniem šī ir izcila iespēja gūt noderīgas zināšanas par Eiropas Savienību, pieredzi sadarbībā ar starptautisku institūciju un īstenot pilsonisko līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos.
•    Aktīvākajām EP Vēstnieku skolām būs iespēja piedalīties EUROSCOLA pasākumā Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā
•    Mācību materiāli par ES (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES. Mācību materiāls ir integrējams dažādos mācību priekšmetos;
•    Aktivitātes skolās, t.sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana, Atklātās stundas u.c.).

Programma palīdzēs jauniešiem dziļāk izprast demokrātisko procesus kopumā un katra pilsoņa atbildību par Latvijas un Eiropas šodienu un nākotni.

Plašāka informācija šeit.