Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas

EP Vēstnieku skolu Atklāto stundu temati 2023./2024. mācību gadā

Programmas viens no lielākajiem panākumiem, pateicoties skolotāju līdzdalībai, ir Atklātās stundas. Tās sniedz jaunas zināšanas, ļauj rast negaidītas pieejas ES jautājumu skaidrošanai, dalīties ar atziņām ar skolas draugiem un tikties ar radošiem un iedvesmojošiem viesiem. Kvalitatīvas Eiropas Savienības tematikai veltītas mācību stundas veicina jauniešu apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas daļu, rosina izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivē līdzdarboties. Šajā mācību gadā Atklāto stundu nozīme būs īpaši liela – tā ir iespējā aktualizēt ES darba tēmas, palīdzot sagatavoties Eiropas vēlēšanām 2024.gada 8.jūnijā.

Atklāto stundu karte

Atklātajās stundās vidusskolēni ar EP deputātiem un Vēstnieku skolas programmas eksperti, politoloģi Žanetu Ozoliņu apspriež ar ES politiku saistītus jautājumus, šajā mācību gadā īpašu uzmanību pievēršot gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2024. gada 8. jūnijā. Atklātās stundas organizē pašas programmā iesaistītās skolas.

“2024.gada gada EP vēlēšanas daudziem Vēstnieku skolu jauniešiem var kļūt par pirmajām viņu mūžā, un demokrātijas nākotnei Latvijā ir svarīgi, lai viņi uz tām arī dotos. Tikšanās ar EP deputātiem atklātajās stundās skolēniem ļauj “pieskarties” vēlēšanām un uzzināt, kāpēc ir svarīgi tajās piedalīties,” norāda EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele

Arī šajā mācību gadā skolotājiem būs iespēja aicināt ciemos viesus – Eiropas Parlamenta deputātus un ekspertus, lai izzinātu dažādas Eiropas Savienības politikas, kuru veidošanā aktīvi piedalījies Eiropas Parlaments, un sagatavotos Eiropas vēlēšanām 2024.gada 8.jūnijā, kad jauniešiem būs jāveic atbildīga izvēle, kas ietekmēs Eiropas nākotni. 

Atklāto stundu tēmas, kurās metodiski un informatīvi atbalstīsim:

Atklātās stundas aicinām rīkot attālināti.
Lūgums līdz 20. novembrim atzīmēt plānoto mēnesi (ja iespējams arī datumu) un iecerēto EP deputātu un/vai citu ekspertu vārdu šeit.
    Mērķis & plānošana: skolotājs plāno mācību stundu, izvirza mērķus un uzdevumus, nosakot, ko šīs zināšanas dos skolēnam. Svarīgi stundas mērķi un uzdevumus apspriest ar skolēniem – ko jau zināt, ko uzzināsiet, kur noderēs šīs zināšanas. Skolēnu iesaiste stundas uzdevumu un mērķu noteikšanā veicina motivāciju. Pielikumā stundas plāna pieteikuma forma, kuru aicinām aizpildīt sadarbībā ar junioru komandu. Pēc stundas svarīgi noskaidrot, vai plānotais ir sasniegts, ko vēl vēlamies noskaidrot. Mums visiem patīk darīt jēgpilnas lietas.
•    Atbalsts: katrai skolai sniegsim individuālu metodisko un informatīvo atbalstu, balstoties uz iesūtītā stundas plāna uzmetumu.
•    Eksperti: Atklātajās stundās iespējams iesaistīt Eiropas Parlamenta Latvijas deputātus. Izvēle ir skolu ziņā. Saraksts ar Eiropas Parlamenta Latvijas deputātiem pieejams šeit. Ja vēlaties piesaistīt deputātu, konkrēts datums nepieciešams vismaz 2 mēnešus pirms pasākuma. Tāpat kā pērn iesaistīsim arī pašvaldību pārstāvjus, viedokļu līderus un nozares ekspertus.
Jautājumu gadījumā rakstiet epriga@ep.europa.eu.

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir ES mēroga programma un tiek īstenota visās 27 dalībvalstīs, Latvijā tā darbojas septīto gadu. EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot eiropeisko identitāti. Viesojoties skolās vai uzrunājot skolēnus tiešsaistē, programmā aktīvi iesaistās arī no Latvijas ievēlētie EP deputāti.