Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas

EP Vēstnieku skolu Atklātās stundas 2023./2024. mācību gadā

Programmas viens no lielākajiem panākumiem, pateicoties skolotāju līdzdalībai, ir Atklātās stundas. Tās sniedz jaunas zināšanas, ļauj rast negaidītas pieejas ES jautājumu skaidrošanai, dalīties ar atziņām ar skolas draugiem un tikties ar radošiem un iedvesmojošiem viesiem. Kvalitatīvas Eiropas Savienības tematikai veltītas mācību stundas veicina jauniešu apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas daļu, rosina izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivē līdzdarboties. Šajā mācību gadā Atklāto stundu nozīme būs īpaši liela – tā ir iespējā aktualizēt ES darba tēmas, palīdzot sagatavoties Eiropas vēlēšanām 2024.gada 8.jūnijā.

AS_APRArtboard 9@2x-100.jpg (AS_APR)

Atklātās stundas 2024. gada aprīlī

 • 4. aprīlī Priekules vidusskolā par demokrātiskajām vērtībām Eiropā.
 • 4. aprīlī Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā par ES nākotni.
 •  5. aprīlī Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskolā par ES nākotni.
 •  8. aprīlī Jelgavas 4. vidusskolā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā par Eiropas vēlēšanām.
 • 12. aprīlī Limbažu vidusskolā par Eiropas Parlamenta lomu un nozīmi.
 • 16. aprīlī Jūrmalas Kauguru vidusskolā par Eiropas vēlēšanām.
 • 16. aprīlī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā par Eiropas Savienību pasaulē.
 • 16. aprīlī Ikšķiles vidusskolā par Eiropas vēlēšanām.
 • 19. aprīlī Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā par Eiropas vēlēšanām.
 • 23. aprīlī Dundagas vidusskolā par Eiropas vēlēšanām.
 • 24. aprīlī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā par Eiropas vēlēšanām.
 • 29. aprīlī Liepājas Dzintara vidusskolā, Liepājas Valsts ģimnāzijā un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā par Eiropas vēlēšanām.

Atklātās stundas 2024. gada martā

 • 8. martā Jūrmalas Valsts ģimnāzijā par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 18. martā Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā par veselīgāku un ilgtspējīgāku pārtiku un ES stratēģiju “No lauka līdz galdam”.
 • 20. martā Rīgas 34. vidusskolā par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 21. martā Valmieras Valsts ģimnāzijā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 26. martā Āgenskalna ģimnāzijā par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 27. martā Aknīstes vidusskolā par Eiropas digitālo kārtību.

Atklātās stundas 2024. gada februārī

 • 1. februārī Jelgavā ar EP deputātu Robertu Zīli par ES un Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 2. februārī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā ar EP deputāti Inesi Vaideri par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 8. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā kopā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Kaunatas vidusskolu ar EP deputāti Daci Melbārdi par demokrātiskajām vērtībām Eiropā un Latvijā.
 • 8. februārī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā ar EP deputāti Daci Melbārdi par Eiropas digitālo darba kārtību.
 • 9. februārī  Valmierā ar EP deputāti  Daci Melbārdi par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024.
 • 9. februārī Salaspils 1. vidusskolā ar EP deputātu Ivaru Ijabu par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 9. februārī Mālpils vidusskolā ar EP deputātu Ivaru Ijabu par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 9. februārī Jūrmalas Pumpuru vidusskolā ar EP deputāti Inesi Vaideri par Eiropas vēlēšanām 2024.
 • 20. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā kopā ar Kaunatas vidusskolas skolēniem par demokrātiskajām vērtībām Eiropā un Latvijā.
 • 23. februārī Daugavpilī ar Europe Direct Dienvidlatgale vadītāju Oskaru Zuģicki par demokrātiskajām vērtībām Eiropā un Latvijā.
 • 27. februārī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā Zaļās brīvības tekstila ilgtspējas eksperti Daci Akuli par Eiropas zaļo kursu un klimata pārmaiņām.

Atklātās stundas 2024. gada janvārī

 • 10. janvārī Mālpils vidusskolā ar EP Vēstnieku skolu programmas eksperti Žanetu Ozoliņu par Eiropas Parlamentu un demokrātiskajām vērtībām.
 • 11. janvārī Siguldas pilsētas vidusskolā ar EP deputāti Inesi Vaideri par jauniešu lomu ES.
 • 12. janvārī Jūrmalas Valsts ģimnāzijā ar EP deputātu Robertu Zīli par demokrātiskajām vērtībām Eiropā un Latvijā.
 • 19. janvārī Rīgas Centra Humanitārajā vidusskolā ar EP deputātu Ivaru Ijabu par Eiropas vēlēšanām.
 • 19. janvārī Rīgas 10. vidusskolā ar EP deputātu Ivaru Ijabu par Eiropas vēlēšanām.
 • 22. janvārī Rīgas 88. vidusskolā ar EP deputāti Daci Melbārdi par Eiropas digitālo darba kārtību.
 • 22. janvārī Rīgas 34. vidusskolā ar EP deputāti Daci Melbārdi par demokrātiskajām vērtībām Eiropā un Latvijā.
 • 24. janvārī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā ar EP deputāti Sandru Kalnieti par ES lomu pasaulē.
 • 26. janvārī Tukumā, kur Tukuma 2. vidusskolas un Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolēni piedalīsies Atklātajā stundā par Eiropas vēlēšanām ar EP deputāti Daci Melbārdi.
 • 26. janvārī Kuldīgā, kur Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni sanāks Atklātajā stundā par Eiropas vēlēšanām ar EP deputātu Robertu Zīli.
 • 26. janvārī Liepājā, kur Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, Liepājas 6. vidusskolas un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolēni pulcēsies uz Atklāto stundu par Eiropas vēlēšanām ar EP deputātu Robertu Zīli.
 • 26. janvārī Ventspilī, kur Ventspils 6. vidusskolas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni pulcēsies Atklatajā stundā par Eiropas zaļo kursu un klimata pārmaiņām ar EP deputāti Daci Melbārdi.
 • 29. janvārī Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā ar EP deputāti Daci Melbārdi par Eiropas digitālo darba kārtību.
 • 30. janvārī tiešsaistē ar Kārsavas vidusskolas skolēniem par Eiropas vēlēšanām stāstīs EP deputāts Ivars Ijabs.
 • 31. janvārī tiešsaistē ar Ludzas pilsētas vidusskolas skolēniem par Eiropas vēlēšanām stāstīs EP deputāts Ivars Ijabs.

Atklātajās stundās vidusskolēni pēc savas izvēles aicina EP deputātus vai Vēstnieku skolu programmas eksperti, politoloģi Žanetu Ozoliņu un apspriež ar ES politiku saistītus jautājumus, šajā mācību gadā īpašu uzmanību pievēršot gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2024. gada 8. jūnijā. Atklātās stundas organizē pašas programmā iesaistītās skolas.

“2024.gada gada EP vēlēšanas daudziem Vēstnieku skolu jauniešiem var kļūt par pirmajām viņu mūžā, un demokrātijas nākotnei Latvijā ir svarīgi, lai viņi uz tām arī dotos. Tikšanās ar EP deputātiem atklātajās stundās skolēniem ļauj “pieskarties” vēlēšanām un uzzināt, kāpēc ir svarīgi tajās piedalīties,” norāda EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele

Arī šajā mācību gadā skolotājiem būs iespēja aicināt ciemos viesus – Eiropas Parlamenta deputātus un ekspertus, lai izzinātu dažādas Eiropas Savienības politikas, kuru veidošanā aktīvi piedalījies Eiropas Parlaments, un sagatavotos Eiropas vēlēšanām 2024.gada 8.jūnijā, kad jauniešiem būs jāveic atbildīga izvēle, kas ietekmēs Eiropas nākotni. 

Atklāto stundu tēmas, kurās metodiski un informatīvi atbalstam:

Atklāto stundu karte

Atklātās stundas aicinām rīkot attālināti.
Lūgums līdz 20. novembrim atzīmēt plānoto mēnesi (ja iespējams arī datumu) un iecerēto EP deputātu un/vai citu ekspertu vārdu šeit.
    Mērķis & plānošana: skolotājs plāno mācību stundu, izvirza mērķus un uzdevumus, nosakot, ko šīs zināšanas dos skolēnam. Svarīgi stundas mērķi un uzdevumus apspriest ar skolēniem – ko jau zināt, ko uzzināsiet, kur noderēs šīs zināšanas. Skolēnu iesaiste stundas uzdevumu un mērķu noteikšanā veicina motivāciju. Pielikumā stundas plāna pieteikuma forma, kuru aicinām aizpildīt sadarbībā ar junioru komandu. Pēc stundas svarīgi noskaidrot, vai plānotais ir sasniegts, ko vēl vēlamies noskaidrot. Mums visiem patīk darīt jēgpilnas lietas.
•    Atbalsts: katrai skolai sniegsim individuālu metodisko un informatīvo atbalstu, balstoties uz iesūtītā stundas plāna uzmetumu.
•    Eksperti: Atklātajās stundās iespējams iesaistīt Eiropas Parlamenta Latvijas deputātus. Izvēle ir skolu ziņā. Saraksts ar Eiropas Parlamenta Latvijas deputātiem pieejams šeit. Ja vēlaties piesaistīt deputātu, konkrēts datums nepieciešams vismaz 2 mēnešus pirms pasākuma. Tāpat kā pērn iesaistīsim arī pašvaldību pārstāvjus, viedokļu līderus un nozares ekspertus.
Jautājumu gadījumā rakstiet epriga@ep.europa.eu.

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir ES mēroga programma un tiek īstenota visās 27 dalībvalstīs, Latvijā tā darbojas septīto gadu. EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot eiropeisko identitāti. Viesojoties skolās vai uzrunājot skolēnus tiešsaistē, programmā aktīvi iesaistās arī no Latvijas ievēlētie EP deputāti.