Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas

Mācību materiāli skolotājiem

Šeit apkopoti izglītojoši materiāli par parlamentāro demokrātiju, kā arī metodiskais un informatīvais atbalsts atklātajām stundām par Eiropas Savienību.

368x215-epas-lampa.jpg

Eiropas Parlamenta "Youth Hub": lieliskas iespējas kā pedagogiem, tā arī jauniešiem

Eiropas Parlamenta "Youth Hub" jeb "jaunatnes centrā" ir apkopti pasākumi un materiāli, ko Eiropas Parlaments piedāvā jauniešiem un pedagogiem. Šeit ir pieejama informācija par interesantām un izglītojošām jauniešu programmām, sākot no Eiropas kopienas mesesamkopa.eu līdz EYE Eiropas jaunatnes dienām. Eiropas Parlaments piedāvā arī īpašas programmas skolotājiem un dažādus mācību līdzekļus, kas interaktīvā veidā palīdz skolēniem tuvāk iepazīt Eiropas Savienību.

Materiāli Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu Atklātajām stundām

EP Vēstnieku skolu programmas viens no lielākajiem panākumiem ir Atklātās stundas. Tās sniedz jaunas zināšanas, ļauj rast negaidītas pieejas ES jautājumu skaidrošanai, dalīties ar atziņām ar skolas draugiem un tikties ar radošiem un iedvesmojošiem viesiem. Kvalitatīvas Eiropas Savienības tematikai veltītas mācību stundas veicina jauniešu apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas daļu, rosina izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivē līdzdarboties.

Atklāto stundu tēmas, kurām pieejams informatīvs un metodisks atbalsts:

Demokrātiskās vērtības Eiropā un Latvijā. Parlamentārā demokrātija Pilsoņu līdzdalība lēmumu pieņemšanā parlamentārā demokrātijā Latvijas Eiropas politikas veidošana un pārstāvēšana ES Pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā Vispārīgi ieteikumi Atklāto stundu veidošanai EPAS skolēnu darba burtnīca EPAS skolotāju rokasgrāmata

Mācību materiāli parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikla ietvaros

Šeit apkopoti materiāli no pasākumiem, kas notikuši EP Vēstnieku skolām parlamentārās demokrātijas cikla ietvaros. Iespēja mācību stundu darbā izmantot video ierakstus no jauniešu diskusijām gan ar dažādām Latvijas amatpersonām, gan NVO līderiem. Papildus pieejamas informatīvas prezentācijas par pilsoņa līdzdalības iespējām, Latvijas Nacionālo attīstības plānu un pilsonisko līdzdalību.

Lejupielādē parlamentārās demokrātijas skaidrošana cikla prezentācijas:

Informatīva prezentācija: "Pilsoņa līdzdalības iespējas" Informatīva prezentācija: "Latvijas Nacionālais attīstības plāns" Informatīva prezentācija: "Pilsoniskā līdzdalība" Egitas Prāmas prezentācija "Kāpēc vēlēt?" Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Kristīnes Bērziņas prezentācija "Kā vēlēt?"
Skaties video šeit!

Video ieraksti: Sarunas ar amatpersonām